W ramach prac nad podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Dydaktyki Chemii opracowano podręcznik dotyczący kształcenia studentów na kierunkach chemicznych.

Opracowanie przeznaczone jest  dla doktorantów odbywających praktyki pedagogiczne, asystentów oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego.

Polecam:-)