Dla wszystkich zainteresowanych z jednej strony publikowaniem artykułów dotyczących problemów dydaktyki chemii, a z drugiej strony dla odbiorców – wszystkie artykuły opublikowane w CDEM dostępne są bez opłat na stronie Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej

Ze strony:

Półrocznik Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology (Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia) publikuje artykuły (doświadczalne, przeglądowe i dydaktyczne) z zakresu chemii, dydaktyki, ekologii oraz metrologii.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres Redakcji artykułów w języku angielskim wraz ze streszczeniami w językach angielskim i polskim, przygotowanych zgodnie z uwagami zamieszczonymi w Zaleceniach dotyczących przygotowania manuskryptów.
Czasopismo CDEM na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało 5 punktów.

Semiannual Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology (Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia) publishes mainly articles in the field of chemistry, didactics, metrology, ecological chemistry and engineering as well as in the related fields.
We request articles in English together with abstracts in English and Polish to be submitted, and conform to the Instruction for Authors.

W ostatnim numerze w dziale DYDAKTYKA opublikowano następujące artykuły:

 • Marzena DOWNAR-ZAPOLSKA, Anna BUCIOR i Gorzysław POLESZCZUK
  Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej – jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco?
 • Elżbieta KRÓLAK, Małgorzata KORYCIŃSKA, Izabela MAZUREK i Olga SZYNKARCZYK
  Wykorzystanie prostej metody bioindykacyjnej do oceny jakości wody rzecznej w warunkach szkolnych
 • Andrzej ŁACH
  Demineralizacja wody naturalnej za pomocą wymieniaczy jonowych
 • Wiktor PASKAL, Elżbieta MALENDOWICZ i Jan PACZESNY
  Wpływ detergentów na rozwój roślin uprawnych
 • 20121012-015213.jpg