Gazetę można nazwać nieregularnikiem:-) – od jednego do czterech numerów rocznie.

Artykuły – naukowo – popularnonaukowe o ciekawej tematyce przyrodniczo – biologiczno – chemicznej.

Na stronie można znaleźć 6 numerów czasopisma w formacie pdf – wszystko z wolnym dostępem bez logowania.

Obrazek

Gazetka WTiICh.