Wszystkie obrazki pochodzą z bloga  http://wirdou.com/. Może nie są do końca poprawne pod względem merytorycznym (model Bohra z poprawką Sommerfelda), ale w słodki sposób obrazują to, co mają pokazać:-}

Wiązanie JONOWE:

Obrazek

KOWALENCYJNE:

Obrazek

i METALICZNE:

Obrazek