Ze strony:

Czasopismo „Przegląd Badań Edukacyjnych” jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej. Nastawienie na metodologiczne aspekty działalności badawczej ma do spełnienia dwie funkcje: motywowanie do podejmowania nowych problemów badawczych oraz definiowanie standardów w tej dziedzinie.

Czasopismo składa się z następujących działów:

  •  Oryginalne artykuły badawcze
  •   Metaanalizy badań edukacyjnych
  •   Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
  •   Wyróżnione teksty młodych badaczy
  •   Doniesienia z praktyki edukacyjnej
  •   Informacje o polskich badaniach pedagogicznych
  •   Informacje o autorach i afiliacjach tekstów
  •   Zasady przygotowania artykułów do druku

Przegląd Badań Edukacyjnych.

Tu można znaleźć archiwum numerów wraz z abstraktami.

Obrazek