W zadaniu przedstawiono dwie wersje układu okresowego: tradycyjny układ okresowy, a pod nim jego spiralną wersję. Spiralny układ okresowy zorganizowany jest na nieco innych zasadach niż jego tradycyjna wersja.

Źródło rysunku (Zmodyfikowany) http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/600px-Periodic_table_(spiral_format).SVG-1.png, zmodyfikowany

Na układzie spiralnym liczbę zwojów spirali oznaczono numerami od 1 do 7.

Oceń, które stwierdzenia są fałszywe, a które prawdziwe.

Lp. Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
I. Pierwiastek oznaczony jako Y położony jest w 16 grupie układu okresowego.  prawda /  fałsz
II. Pierwiastek oznaczony symbolem X to fosfor.  prawda /  fałsz
III. Numer zwoju spirali odzwierciedla liczbę powłok elektronowych w atomach pierwiastków.  prawda /  fałsz

Pełen opis zadania, odpowiedź, oraz takie szczegóły jak: podstawa programowa i omówienie zadania można znaleźć sięgając do Bazy Narzędzi Dydaktycznych IBE, skąd z resztą pochodzi przedstawiane zadanie