Informacja ze strony:

O KonkursieKomitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych

Celem Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyróżnione szkoły zostaną uhonorowane dyplomami.

Wszyscy uczestnicy, z każdej szkoły otrzymają dyplomy.
Korespondencję prosimy kierować pod adres: 
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK”
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 1 Maja 33 lok. uż. 2a
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl

Tutaj znajdziecie regulamin, instrukcję dla szkolnego organizatora oraz kartę zgłoszenia.

ALCHEMIK – OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY.