Która z liter podstawowego współczesnego alfabetu łacińskiego nie występuje w układzie okresowym pierwiastków chemicznych?

Współczesny podstawowy alfabet łaciński poniżej:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z