Przedstawiona poniżej infografika podejmuje problem wyczerpywania się pewnych ważnych z technologicznego punktu widzenia naturalnych surowców mineralnych: glinu, platyny, ołowiu, niklu, srebra, chromu, miedzi antymonu i innych pierwiastków metalicznych i pokazuje ile lat pozostało jeszcze do zupełnego ich wyczerpania (przy założeniu, że nie zostaną odkryte nowe złoża).

Informacje pokazane w infografice uwzględniają tempo konsumpcji każdego z pierwiastków.

Ponadto można w niej znaleźć również informacje dotyczące jaka część surowców odzyskiwana jest z recyklingu.

 

Obrazek w wysokiej rozdzielczości można znaleźć tutaj.