Link do strony:

via Food-Info.net : Witaj na stronie Food info!.

Nowa podstawa programowa bezlitośnie wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych.

Mała pomoc w realizacji następujących podpunktów:

3.3 Uczeń wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki;

3.4 Uczeń opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej;

3.5 Uczeń wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapo-biegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje sto-sowania dodatków do żywności w tym konserwantów.

6.1 Uczeń podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych) stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety;

6.3 Uczeń uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań;

Informacja umieszczona na stronie:

Wielojęzyczny portal Food-info zawiera podstawowe informacje o:

• produktach żywnościowych,

• substancjach odżywczych,

• produkcji żywności,

• składnikach produktów żywnościowych,

• kodach numerycznych E (substancje dodatkowe w żywności),

• bezpieczeństwie żywności.

W najbardziej rozbudowanym dziale strony: Pytania i odpowiedzi mozna znależć odpowiedzi z następujących działów:

  • Alergie pokarmowe i nietolerancja pokarmowa
  • Biotechnologia
  • Składniki żywności
  • Produkty żywnościowe
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Żywienie
  • Opakowania
  • Różne

via Food-Info.net : Witaj na stronie Food info!.Obrazek