Przygotowuje właśnie bibliografię  do mojej rozprawy doktorskiej i w wiem, że taka stronka może być całkiem przydatna dla wszystkich piszących prace końcowe, oraz przygotowujących publikacje:-)

Link do stron ze skrótami nazw czasopism poniżej:

link 1

link 2