Eurovariety 2013, problemy dydaktyki chemii na poziomie uniwersyteckim Środa, Gru 12 2012 

EuroVariety 2013

“Smarter teaching – better learning”

University of Limerick, Irlandia

3-5 July 2013

Konferencja poświęcona jest problemom dydaktyki i edukacji chemii na poziomie uniwersyteckim.

Tematyka:

 • The secondary-tertiary transition
 • Promotion and outreach activities
 • Inquiry-based teaching and learning
 • Problem-based teaching and learning
 • Training teaching assistants and demonstrators
 • Training chemistry teachers at university
 • Induction and CPD for chemistry lecturers
 • Problems of teaching organic chemistry
 • Mathematics and chemistry
 • Work experience programmes

Ważne daty:

 • Opening for registration and submission of abstracts: 1st November 2012
 • Deadline for receipt of abstracts: 1st March 2013
 • Final date for notification of acceptance of papers: 1st May 2013
 • End of early bird registration: 1st June 2013
 • Final acceptance of papers for inclusion in the programme requires at least one author to be registered for the conference by the 1st. June 2013.

 

Więcej informacji na stronie konferencji.

Spotkanie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh Czwartek, Gru 6 2012 

W piątek 14 grudnia o godzinie 18.00 w auli Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy ul. Freta 16 odbędzie się spotkanie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh. Ramowy plan spotkania:

 • 18.00: Powitanie 18.05-18.40: Wykład prof. Iwona Wawer „Czy potrzebujemy suplementów diety?”
 • 18.40 – 18.50: Sprawozdanie z działalności Sekcji Dydaktycznej O. Warszawskiego PTCh w latach 2010-2012.
 • 18.50 – 19.00: Wybór Zarządu Sekcji Dydaktycznej O. Warszawskiego PTCh na lata 2013-2015
 • 19.00 – Dyskusja dotycząca potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru Okręgu Warszawskiego w zakresie chemii

Kto jest zaproszony:

 • Wszyscy członkowie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh
 • Wszyscy, którzy planują zostać członkami Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh
 • Wszyscy, dla których edukacja jest ważna

Potwierdzenie przybycia należy wysyłać do dnia 13 grudnia na adres e-mail: asipor@chem.uw.edu.pl

Wpis został przygotowany na podstawie listu od organizatora

Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013) Sobota, List 10 2012 

Właśnie dostałem na maila informację o tej konferencji, więc ogłasszam informację wszem i wobec:-}

Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013)is an international scientific manifestation with multidisciplinary character, whose general objective is to promote scientific excellence, encouraging a broad spectrum of contribution of scientific papers in social sciences. Articles of interdisciplinary nature are particularly welcome.

Ważne informacje wypisałem ponizej:

Important Deadlines for submitting ABSTRACTS:

– 15 January 2013 – Deadline for early registration;

– 15 March 2013 –Deadline for normal registration;

– 1 April 2013 – Deadline for late registration;

 Important Deadlines for PARTICIPATION TAXES:

– 25 January 2013 – Deadline for early registration payment, only for accepted abstracts;

– 25 March 2013 – Deadline for normal registration payment, only for accepted abstracts;

– 1 April 2013 – Deadline for late registration payment, only for accepted abstracts;

 Deadline for FULL PAPER submission

– 15 March 2013 – Deadline for submitting full papers, only for previously accepted abstracts. In order to submit the full paper for publication, the author (or at least one of the authors, in case of papers with more than 2 authors) should first register to the Conference.

Answer regarding the FULL PAPER (acceptance/ rejection/ acceptance with modifications):

– 4 weeks after the full paper submission.

Lumen Research Center in Humanistic and Social Sciences expressed its intention and is currently negotiating with Elsevier Publishing House to publish all papers of the conference (proceeding papers) through Procedia-Social and Behavioral Sciences. The publication fee is not included in the conference fee.

Conference presentations will be held in Romanian and/or English, if section will attend at least one English speaker. Please check frequently the conference site to see the latest news regarding the organization of the event.

We will be honored by your presence and contribution to the Conference and look forward to confirmation of participation, with or without presenting a paper.

For more details, please contact us by e-mail prlumen2@gmail.com or phone number: + 40. 332.450.133.

 Call for Papers Lumen 2013 Conference

Call for Reviewers Lumen 2013 Conference

Call for Round Tables. Lumen Conference 2013

Bezpłatny półrocznik CDEM: Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia Czwartek, Paźdź 11 2012 

Dla wszystkich zainteresowanych z jednej strony publikowaniem artykułów dotyczących problemów dydaktyki chemii, a z drugiej strony dla odbiorców – wszystkie artykuły opublikowane w CDEM dostępne są bez opłat na stronie Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej

Ze strony:

Półrocznik Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology (Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia) publikuje artykuły (doświadczalne, przeglądowe i dydaktyczne) z zakresu chemii, dydaktyki, ekologii oraz metrologii.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres Redakcji artykułów w języku angielskim wraz ze streszczeniami w językach angielskim i polskim, przygotowanych zgodnie z uwagami zamieszczonymi w Zaleceniach dotyczących przygotowania manuskryptów.
Czasopismo CDEM na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało 5 punktów.

Semiannual Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology (Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia) publishes mainly articles in the field of chemistry, didactics, metrology, ecological chemistry and engineering as well as in the related fields.
We request articles in English together with abstracts in English and Polish to be submitted, and conform to the Instruction for Authors.

W ostatnim numerze w dziale DYDAKTYKA opublikowano następujące artykuły:

 • Marzena DOWNAR-ZAPOLSKA, Anna BUCIOR i Gorzysław POLESZCZUK
  Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej – jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco?
 • Elżbieta KRÓLAK, Małgorzata KORYCIŃSKA, Izabela MAZUREK i Olga SZYNKARCZYK
  Wykorzystanie prostej metody bioindykacyjnej do oceny jakości wody rzecznej w warunkach szkolnych
 • Andrzej ŁACH
  Demineralizacja wody naturalnej za pomocą wymieniaczy jonowych
 • Wiktor PASKAL, Elżbieta MALENDOWICZ i Jan PACZESNY
  Wpływ detergentów na rozwój roślin uprawnych
 • 20121012-015213.jpg