Na stronie: When Sea Levels Attack można znaleźć następujące zwizualizowanie tego problemu:

Obrazek