Litowce reagują z wodą wypierając z niej wodór. Reakcja przebiega tym bardziej żywiołowo im:

  • wyższa jest temperatura wody biorącej udział w reakcji
  • większy promień atomowy posiada atom litowca, który reaguje.

Tak więc lit reaguje z wodą powoli unosząc się na powierzchni wody, przy czym pojawiają się pojedyncze bąble wodoru, sód reaguje żywiołowo, a wydzielające się ciepło powoduje stopienie grudki metalu tak, że zmienia się w kulkę i porusza po powierzchni wody i często zapala. Reakcja potasu z wodą jest reakcją wybuchową, zaś nawet niewielkie ilości wilgoci mogą spowodować eksplozję rubidu i cezu.

Oczywiście wszystko, co tutaj wypisuję nie jest wiedzą tajemną dla przeciętnego chemika, niemniej jednak nie wszyscy mieli okazję obserwować reakcje o których piszę.

20121026-010228.jpg

Filmy, do których linki podaję znajdują się na estońskiej stronie Chemicum, pełnej fantastycznych filmów przedstawiających eksperymenty:

  • reakcję litu z wodą można znaleźć tutaj,
  • reakcję sodu z wodą można znaleźć tutaj,
  • reakcję potasu z wodą można znaleźć tu,
  • reakcję rubidu z wodą tutaj,
  • a cezu z wodą tu.

O samej stronie Chemicum pisałem wcześniej w tutaj.