„BADAJĄC EGZAMINY – Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych”- darmowa biblia dla raczkujących psychometryków:-} Piątek, List 30 2012 

Zdecydowałem się umieścić informację o tej publikacji na swoim blogu z kilku przyczyn.

  • Przede wszystkim bardzo wiele się z niej nauczyłem i nadal bardzo często do niej powracam, kiedy analizuję wyniki badań przeprowadzonych na uczniach.
  • Napisana jest bardzo dobrym językiem. Czyta się ją łatwo i przyjemnie, w odróżnieniu od gniotów, które zmuszony byłem trawić w czasie moich studiów.
  • Opatrzona jest jasnymi i łatwymi do zrozumienia przykładami.
  • No i…. jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich w formacie pdf…

Poniżej umieszczam fragment wstępu z książki:

Niniejsza publikacja ma dwojaki charakter.

Po pierwsze, stanowi przewodnik po stosowanych w badaniach edukacyjnych analizach statystycznych.

Po drugie, dokonuje przeglądu badań opierających się nie tylko na wynikach egzaminów zewnętrznych, lecz także na rezultatach badań międzynarodowych zrealizowanych z udziałem naszego kraju.

Jej głównymi odbiorcami mają być beneficjenci badań, którzy chcą korzystać z nich w sposób bardziej świadomy i krytyczny.

Pozycja ta może być też przydatna dla osób, które planują lub nadzorują realizację badań edukacyjnych. […]

Książka ta stanowi więc wprowadzenie do analiz statystycznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych. […]

Opis poszczególnych rozdziałów książki:

  1. Książka rozpoczyna się rozdziałem o pomiarze umiejętności i wiedzy uczniów. Opisane w nim kwestie mają charakter podstawowy, bowiem bez poprawnego i precyzyjnego pomiaru żadne badanie edukacyjne nie przyniesie spodziewanych korzyści. W rozdziale tym omówiono pojęcia i metody związane z klasyczną teorią testu – które można znaleźć w wielu pozycjach opublikowanych w Polsce – i z teorią odpowiedzi na zadanie testowe (IRT – Item Response Theory), która choć dominuje we współczesnych badaniach edukacyjnych, to nie doczekała się jeszcze w Polsce odpowiedniej publikacji. […]
  2. Kolejny rozdział porusza kwestie dotyczące reprezentatywności badań edukacyjnych oraz możliwości dociekania na ich podstawie zależności przyczynowo-skutkowych.
  3. Trzeci rozdział wprowadza metodę edukacyjnej wartości dodanej. Jest to metoda o tyle istotna, że stanowi według nas najlepszy sposób wykorzystania informacji płynącej z wyników polskich egzaminów zewnętrznych. Poświęcamy jej jednak stosunkowo niewiele miejsca, bowiem EWD doczekała się już wielu ogólnodostępnych publikacji opisujących dokładnie jej mechanizm i dających praktyczne przykłady zastosowań.
  4. Czwarty rozdział ma charakter krytycznego przeglądu wyników badań w Polsce. Należy podkreślić, że w przeglądzie tym interesują nas bardziej zagadnienia metodologiczne, a nie sam temat badań. […]
  5. Ostatni rozdział opisuje publicznie dostępne darmowe bazy, które zawierają dane o polskich uczniach. Omawiamy tu zarówno bazy danych z badań międzynarodowych, jak i zawierające wyniki egzaminów zewnętrznych, powstałe jako efekt prac realizowanych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Książkę zamyka słowniczek podstawowych pojęć, który może być przydatny przy zrozumieniu tekstu posługującego się terminami z tak wielu dyscyplin. Prosimy Czytelnika, aby sięgał do niego jak najczęściej, nie zniechęcając się obcością wielu terminów, które z pewnością wkrótce staną się łatwe i zrozumiałe.

Link do ksiązki

Wykład otwarty na UJ: Explanatory Person-Fit Analysis in Educational Testing Piątek, List 9 2012 

Prowadzący:  Wilco H. M. Emons, Tilburg University, The Netherlands

Gdzie: Spotkanie odbędzie się w Krakowie, 16.11.2012 o godzinie 18.00 w Auditorium Maximum, Sala Konferencyjna.

Wstęp wolny

Streszczenie wykładu:

For individual-decision making in education, it is critically important that test users can have confidence in the test scores obtained. The validity of the measurement, however, may be questioned if the respondent’s answers are produced by factors other than the ability of interest. Examples include answer copying, lack of motivation, concentration problems, speededness, and test anxiety. Explanatory person-fit analysis concerns the detection of individual item-score vectors that deviate from expectations under the postulated measurement model and linking individual misfit to possible causes. Explanatory person-fit analysis not only prevents researchers from taking individual decisions on possibly flawed measurements, but it also may suggest possible improvements in the test or testing situation. In this open lecture, I will present different approaches to person-fit analysis and discuss their usefulness in the context of educational measurement.