„BADAJĄC EGZAMINY – Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych”- darmowa biblia dla raczkujących psychometryków:-} Piątek, List 30 2012 

Zdecydowałem się umieścić informację o tej publikacji na swoim blogu z kilku przyczyn.

  • Przede wszystkim bardzo wiele się z niej nauczyłem i nadal bardzo często do niej powracam, kiedy analizuję wyniki badań przeprowadzonych na uczniach.
  • Napisana jest bardzo dobrym językiem. Czyta się ją łatwo i przyjemnie, w odróżnieniu od gniotów, które zmuszony byłem trawić w czasie moich studiów.
  • Opatrzona jest jasnymi i łatwymi do zrozumienia przykładami.
  • No i…. jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich w formacie pdf…

Poniżej umieszczam fragment wstępu z książki:

Niniejsza publikacja ma dwojaki charakter.

Po pierwsze, stanowi przewodnik po stosowanych w badaniach edukacyjnych analizach statystycznych.

Po drugie, dokonuje przeglądu badań opierających się nie tylko na wynikach egzaminów zewnętrznych, lecz także na rezultatach badań międzynarodowych zrealizowanych z udziałem naszego kraju.

Jej głównymi odbiorcami mają być beneficjenci badań, którzy chcą korzystać z nich w sposób bardziej świadomy i krytyczny.

Pozycja ta może być też przydatna dla osób, które planują lub nadzorują realizację badań edukacyjnych. […]

Książka ta stanowi więc wprowadzenie do analiz statystycznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych. […]

Opis poszczególnych rozdziałów książki:

  1. Książka rozpoczyna się rozdziałem o pomiarze umiejętności i wiedzy uczniów. Opisane w nim kwestie mają charakter podstawowy, bowiem bez poprawnego i precyzyjnego pomiaru żadne badanie edukacyjne nie przyniesie spodziewanych korzyści. W rozdziale tym omówiono pojęcia i metody związane z klasyczną teorią testu – które można znaleźć w wielu pozycjach opublikowanych w Polsce – i z teorią odpowiedzi na zadanie testowe (IRT – Item Response Theory), która choć dominuje we współczesnych badaniach edukacyjnych, to nie doczekała się jeszcze w Polsce odpowiedniej publikacji. […]
  2. Kolejny rozdział porusza kwestie dotyczące reprezentatywności badań edukacyjnych oraz możliwości dociekania na ich podstawie zależności przyczynowo-skutkowych.
  3. Trzeci rozdział wprowadza metodę edukacyjnej wartości dodanej. Jest to metoda o tyle istotna, że stanowi według nas najlepszy sposób wykorzystania informacji płynącej z wyników polskich egzaminów zewnętrznych. Poświęcamy jej jednak stosunkowo niewiele miejsca, bowiem EWD doczekała się już wielu ogólnodostępnych publikacji opisujących dokładnie jej mechanizm i dających praktyczne przykłady zastosowań.
  4. Czwarty rozdział ma charakter krytycznego przeglądu wyników badań w Polsce. Należy podkreślić, że w przeglądzie tym interesują nas bardziej zagadnienia metodologiczne, a nie sam temat badań. […]
  5. Ostatni rozdział opisuje publicznie dostępne darmowe bazy, które zawierają dane o polskich uczniach. Omawiamy tu zarówno bazy danych z badań międzynarodowych, jak i zawierające wyniki egzaminów zewnętrznych, powstałe jako efekt prac realizowanych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Książkę zamyka słowniczek podstawowych pojęć, który może być przydatny przy zrozumieniu tekstu posługującego się terminami z tak wielu dyscyplin. Prosimy Czytelnika, aby sięgał do niego jak najczęściej, nie zniechęcając się obcością wielu terminów, które z pewnością wkrótce staną się łatwe i zrozumiałe.

Link do ksiązki

Układ okresowy – Primo Levi Czwartek, Paźdź 25 2012 

Sam jeszcze nie czytałem, ale zamierzam. Właśnie znalazłem ten zbiór i za chwilę go kupię. Póki co dzielę się informacją o nim na blogu. Pewno  wkrótce będę się dzielił moimi przemyśleniami…

Obrazek

Układ okresowy Primo Leviego to dwadzieścia jeden błyskotliwych opowiadań, których tytuły stanowią nazwy pierwiastków chemicznych.

Żelazo, potas, cyna, rtęć… potraktowane jako metafora, stają się kluczem do interpretacji ludzkich losów i charakterów. Portrety ludzi, których autor znał zarówno w czasach faszystowskich Włoch, jak w okresie Holokaustu i po wojnie – tworzą barwną autobiograficzną opowieść o człowieku wciągniętym w wir historii i przypadku, o przyjaźni i miłości, o wierności zasadom i poszukiwaniu sensu.

W Układzie okresowym, który po raz pierwszy ukazuje się w Polsce, Primo Levi łączy swoją pasję chemika z talentem literackim i niebywałym zmysłem obserwacji. Krótka forma pozwala mu wyrazić literacko doświadczenia, których był uczestnikiem, w najbardziej autentyczny i przejmujący sposób. Kondycja chemika natomiast okazuje się uniwersalną formułą życia człowieka, który musi stale określać swoje miejsce wobec Natury – bezlitosnej Materii, losu i historii.

W 1975 roku Primo Levi otrzymał za Układ okresowy włoską nagrodę Premio Prato.

Zanurzyłem się w Układzie okresowym z radością i wdzięcznością. Nie ma tu nic powierzchownego, wszystko w tej książce jest istotne. Byłem pod głębokim wrażeniem.

Podręcznik akademicki chemii organicznej z wolnym dostepem – Virtual Textbook of Organic Chemistry Środa, Paźdź 17 2012 

Cóż tu można więcej dodać?

Internetowy podręcznik chemii organicznej w języku angielskim na wysokim poziomie.

Problemy poruszone kompleksowo, na poziomie akademickim.

Wolny dostęp bez logowania.

link do podręcznika

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów Piątek, Wrz 14 2012 

Książka, do której link znajduje się poniżej opracowana została w ramach projektu Establish.

Poświęcona jest kształtowaniu postaw i umiejętności badawczych uczniów, w tym metodzie projektów, która tak silnie podkreślona została przez nową podstawę programową.

Publikacja zawiera zarówno omówienie podstaw teoretycznych kształcenia przez dociekanie naukowe (IBSE, IBL), w tym metody projektów i metod oceny kompetencji badawczych uczniów, jak i szereg przykładów realizacji tych założeń opisanych przez czynnych nauczycieli.

Link do książki poniżej.

Obrazek

[Fragment listu, który dostałem od jednej z autorek książki]

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów.