Naukowiec w laboratorium – Skłodowska Curie Piątek, List 9 2012 

Maria Skłodowska-Curie:

Naukowiec w swoim laboratorium jest nie tylko technikiem: jest również dzieckiem znajdującym pośród naturalnych zjawisk, które zapierają mu dech niczym baśnie.

Trafione – Chemiczny „Hihot” Środa, Paźdź 31 2012 

Tekst, który dziś cytuję trafia idealnie w moją codzienność, jako, że jestem w trakcie pisania rozprawy.

Zapraszam do poczytania, bo warto:-]

 1. Od dawna wiadomo, że … — Nie chciało mi się szukać pracy źródłowej …
 2. … można dostrzec wyraźną tendencję … — … trudno wyciągnąć sensowne wnioski…
 3. … o wielkim znaczeniu teoretycznym i praktycznym — … mnie to interesuje
 4. Znalezienie ostatecznej odpowiedzi na te pytania nie było na razie możliwe — Eksperyment się nie udał, ale może uda się kiedyś opublikować wyniki
 5. Trzy spośród zestawów danych wybrano do szczegółowej analizy — … pozostałe się nie nadawały
 6. Przedstawione są typowe wyniki — Są to najlepsze wyniki
 7. Najdokładniejsze wyniki otrzymał Maliniak — Maliniak to mój asystent
 8. uznaje się, że… — ja uważam, że…
 9. powszechnie uznaje się, że… — paru facetów tak uważa…
 10. Jest jasne, że wiele dalszej pracy należy włożyć, zanim pełna odpowiedź stanie się możliwa — Nic z tego nie rozumiem
 11. … poprawne z dokładnością do rzędu wielkości… — … źle…
 12. Oczekuje się, ze niniejszy artykuł pobudzi zainteresowania tą dziedziną — Ten artykuł jest marny, ale inne w tej dziedzinie są podobne
 13. Staranna analiza posiadanych wyników… — Trzy strony notatek zamazały się, gdy potrąciłem szklankę z piwem…
 14. … bardzo ważne pole odkrywczych badań — … bezużyteczny temat zasugerowany przez zwierzchników
 15. Składam podziękowania mgr. Nowakowi za pomoc w pracy doświadczalnej, a dr. Kowalskiemu za cenne dyskusje — Nowak odwalił czarną robotę a Kowalski wyjaśnił mi, co znaczą wyniki

ChemFan – Chemiczny „Hihot”.

No i po co mam się tego wlasciwie uczyc? The Top Ten Reasons For Taking Chemistry :-) Piątek, Paźdź 26 2012 

Tym razem będzie na wesoło:-]

Znalezione gdzieś w sieci.

Obrazek

Ps. P.E = Physical Education = WF

Forum Rozwoju Charakterów i Postaw – VII Kongres Obywatelski Środa, Paźdź 24 2012 

10 listopada 2012
Politechnika Warszawska

Forum Rozwoju Charakterów i Postaw

W ramach VII Kongresu Obywatelskiego odbędzie się Forum Rozwoju Charakterów i Postaw. W rzędzie 10 stoisk w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej prezentowane będą wybrane postawy, zachowania czy umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju Polaków oraz sposoby ich kształtowania.

Polacy i Polska stoją obecnie przed najtrudniejszym wyzwaniem rozwojowym. Jeśli chcemy iść do przodu musimy dokonać zmiany kulturowo-mentalnej, poprawić nasz kapitał moralny i społeczny w sensie zdolności do zachowań etycznych, do realnego porozumiewania się i współpracy, do działania zbiorowego. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się nad tym, jakie kompetencje (postawy, nawyki, działania, wzorce myślenia i zachowania) potrzebne będą Polakom by móc sprostać tym wyzwaniom.

W ramach Forum Rozwoju Charakterów i Postaw prezentowane będą:

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
CZYTANIE ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ – Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”
OCEAN RZEŹBI CHARAKTER MŁODZIEŻY – Fundacja „Szkoła pod Żaglami”
WSPARCIE DLA NAJZDOLNIEJSZYCH – Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
CNOTY OSOBISTE I WSPÓŁODPOWIEDZIANOŚĆ ZA INNYCH – Związek Harcerstwa Polskiego
ROZMOWA RÓŻNYCH POKOLEŃ – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
RODZICE EDUKUJĄ SIEBIE I DZIECI – Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”
ROZWÓJ DUCHOWY – Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
EMPATIA W DZIAŁANIU – Grupa TROP
EDUKACJA EKOLOGICZNA – Zielony InstytutWięcej o Kongresie pisałem tutaj

Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce Poniedziałek, Paźdź 22 2012 

Obrazek

Informacja ze strony:

O badaniu

Laboratorium myślenia sprawdza u absolwentów gimnazjów poziom posiadanych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu

Biologia, chemia, fizyka i geografia podobnie jak przedmioty humanistyczne kształtują postawy obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności rozumowania. Świadomy obywatel powinien umieć odróżnić, co jest opinią, a co faktem, na przykład w odbiorze reklam, odnieść zdobytą w trakcie nauki wiedzę do życia codziennego, czy poruszać się sprawnie natłoku informacji. Powinien także na podstawie ulotki dołączonej do leku ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do jego przyjęcia, albo umieć świadomie zadecydować w głosowaniu o budowie spalarni śmieci w swojej gminie, biorąc pod uwagę merytoryczne argumenty, a emocje.

Badanie Laboratorium myślenia obejmuje absolwentów gimnazjów – uczniów pod sam koniec obowiązkowego kształcenia ogólnego, dla części których będzie to ostatni kontakt z naukami przyrodniczymi.
 

Laboratorium myślenia sprawdza wiadomości i umiejętności na różnym poziomie trudności

Zmiany zachodzące w polskiej szkole nie omijają także przedmiotów przyrodniczych. Możemy zaobserwować odchodzenie od dominującego do tej pory encyklopedyzmu – ukierunkowania nauczania na przyswojenie przez uczniów dużego zakresu wiadomości. Coraz ważniejsze staje się kształtowanie umiejętności rozumowania. Z punktu widzenia przedmiotów przyrodniczych ważne są umiejętności rozumowania na różnych poziomach trudności: najprostsze, takie jak posługiwanie się pojęciami i opisywanie zjawisk, te na wyższym poziomie, jak wyjaśnianie zjawisk, aż po najtrudniejsze, jak analiza dostępnych informacji i wyciąganie wniosków.
 

Laboratorium myślenia to pomiar realizowany w szeroki zakresie, niespotykanym dotychczas w Polsce

Żmudna praca ekspertów zaangażowanych w przygotowanie Laboratorium myśleniazaowocowała stworzeniem banku zadań zamkniętych, diagnozujących poziom wiadomości oraz umiejętności rozumowania z zakresu podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na etapie kształcenia ogólnego. Do badania wykorzystano 208 zadań z najlepszymi parametrami statystycznymi, po 52 z każdego badanego przedmiotu. Dzięki wykorzystaniu tego typu zadań można było zwiększyć ich liczbę w badaniu, co pozwala szerzej sprawdzać kompetencje uczniów z danego przedmiotu. Wielką zaletą tych zadań jest szybka i jednoznaczna ocena prawidłowości rozwiązania. Większość zadań pozostaje tajnych przez cały okres badania, jednak co roku część jest odtajniana i można się z nimi zapoznać i wykorzystać jako środek dydaktyczny na zajęciach edukacyjnych. Umieszczane są na stronie instytutu www.bnd.ibe.edu.pl wraz z obszernymi komentarzami.

Więcej informacji:

Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce.

Foton – Pismo z otwartym dostępem dla nauczycieli fizyki i ich uczniów Poniedziałek, Paźdź 22 2012 

Czasopismo dostępne jest za darmo na stronie, do której link znajduje się poniżej.

Podaję spis treści numeru jesiennego:

 • Traps in a knowledge transfer
 • Fuel cycle in light water reactors
 • The physics of invisibility
 • Higgs particle discovered?
 • Waves reflection on the boundary of media
 • Lew D. Landau and his school of theoretical physics
 • One problem in physics from Matura (high-school final exam) 2012
 • Students’ misconception about seeing
 • Risky physics teaching
 • Annual awards 2012 for physics teachers of Polish Physics Society
 • What I like most in my profession physics teacher
 • The 3rd Meeting of high school physics clubs
 • What to read. American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer
 • The Fotons’ contest. „Bright waves” problem from IYPT 2012
 • Physics students are helping in preparation for the final state exam in physics
 • The student conference in Vilnius Open Readings
 • The editor PWN project „Physics is interesting

Foton – Pismo dla nauczycieli fizyki i ich uczniów.

Obrazek

VII Kongres Obywatelski – „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski” Niedziela, Paźdź 21 2012 

10 listopada, gmach Politechniki Warszawskiej, wstęp wolny

Ze strony:

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 10 listopada 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.00-17.30 pod hasłem „POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO ROZWOJU POLAKÓW I POLSKI”.
Obserwując naszą rzeczywistość coraz bardziej uświadamiamy sobie znaczenie systemu wartości oraz postaw i osobowych kompetencji dla poprawy naszego funkcjonowania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
To w tej sferze leżą największe rezerwy rozwojowe Polski. Nie możemy ciągle konkurować niskimi kosztami pracy, podwykonawstwem, naśladownictwem, itd. Czas na zmianę, na inny model rozwoju. Model, który wymaga inwestycji nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale także w kulturowo-mentalną, która jest fundamentem naszych zachowań w biznesie, polityce, administracji, edukacji, kulturze czy w życiu wspólnot lokalnych. Czas, by refleksją nad tym, jak zapewnić konkurencyjność i trwały rozwój Polski objąć także etos i kulturę organizacyjną we wszystkich dziedzinach.
Czas, by refleksją nad tym, jak zapewnić konkurencyjność i trwały rozwój Polski objąć także etos i kulturę organizacyjną we wszystkich dziedzinach.

SESJE TEMETYCZNE
Innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Przyszłość polskiej edukacji – scenariusze rozwoju
Jaki etos w administracji – służba publiczna, menedżerski profesjonalizm
Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności
Społeczna odpowiedzialność uczelni – jak ją rozumieć, jak realizować?
Budowa wspólnot lokalnych – jakich kompetencji potrzebuje a jakich uczy?
Strategiczne projekty energetyczne – czy stać nas na dialog i porozumienie?

Link do strony

20121021-144319.jpg

Nauka, a pseudonauka – w skrócie Piątek, Wrz 28 2012 

Spodobała mi się tabela, którą znalazłem na Facebooku. Ujmuje ona w kilku wierszach najważniejsze cechy odróżniające naukę od tego, co nią nie jest.

20120928-124046.jpg

link do tabeli na FB

Czego szkoła nie uczy o nauce, a czego uczyć powinna? Wtorek, Wrz 25 2012 

Czego nadal uczy sie w szkole, mimo, że wiadomo, że nie do końca jest to zgodne z faktucznym stanem wiedzy?

1. Że nauka składa się z faktów.
2. Że zawsze można znaleźć (prawidłową) odpowiedź na postawione pytanie.
3. Że nauczyciel ma zawsze rację.

Wszystko, czego się uczniowie uczą na lekcjach w szkole, w przyszłości okaże się mniej lub bardziej prawdziwe lub fałszywe.

Nauka (Science) jest metodą. Dotyczy ona ustanawiania teorii, na które możemy się zgodzić i z których możemy korzystać jednocześnie sprawdzając je i niejako poddając próbie do czasu, aż znajdziemy lepszą teorię. Lepszą, znaczy taką, która jest bardziej prawdziwa, lepiej opisuje stan rzeczywisty, jest bardziej użyteczna.

Nauka dotyczy falsyfikowalności badania faktów – używa metod,mktóre mają podważać, a nie akceptować teorie.

Nauka wyrosła ze sceptycyzmu, a nie wiary.

Szkoły powinny więc zaprzestać uczenia faktów jako prawd absolutnych. Zbyt wielu nauczycieli zachowuje się jak kapłani, trzymający w rękach nie podręczniki, ale święte księgi. W tych książkach zapisane są jedynie fakty, na które się w jakiś sposób ostatecznie zgodziliśmy. Są to miejsca, z których startujemy, a nie na których kończymy.

Powyższy tekst przygotowałem na podstawie odpowiedzi jednej z użytkowniczek QUORA (Keinosuke Johan Miyanaga) na pytanie: What are some ‚facts’ still being taught in school, that have been proven to be false?

20120925-133634.jpg

Czasopisma poświęcone edukacji chemicznej – spis Niedziela, Wrz 16 2012 

Dla wszystkich bardziej wymagających link poniżej:-)

spis czasopism o tematyce dydaktycznej w chemii

« Poprzednia strona