Wszyscy, którzy uważają, że układają dobre i oryginalne zadania z przedmiotów przyrodniczych (i nie tylko) mają szansę na:

  • rozwinięcie swoich umiejętności w tym kierunku pod okiem specjalistów,
  • dodatkowe źródło dochodu za pisanie zadań.

Zasady naboru Ekspertów zewnętrznych w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych można znaleźć tutaj.

O bezpłatnej książce dotyczącej układania zadań pisałem tutaj, a o Bazie Narzędzi Dydaktycznych, czyli o zadaniach mierzących umiejętności, a nie tylko wiadomości – tu.