„BADAJĄC EGZAMINY – Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych”- darmowa biblia dla raczkujących psychometryków:-} Piątek, List 30 2012 

Zdecydowałem się umieścić informację o tej publikacji na swoim blogu z kilku przyczyn.

  • Przede wszystkim bardzo wiele się z niej nauczyłem i nadal bardzo często do niej powracam, kiedy analizuję wyniki badań przeprowadzonych na uczniach.
  • Napisana jest bardzo dobrym językiem. Czyta się ją łatwo i przyjemnie, w odróżnieniu od gniotów, które zmuszony byłem trawić w czasie moich studiów.
  • Opatrzona jest jasnymi i łatwymi do zrozumienia przykładami.
  • No i…. jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich w formacie pdf…

Poniżej umieszczam fragment wstępu z książki:

Niniejsza publikacja ma dwojaki charakter.

Po pierwsze, stanowi przewodnik po stosowanych w badaniach edukacyjnych analizach statystycznych.

Po drugie, dokonuje przeglądu badań opierających się nie tylko na wynikach egzaminów zewnętrznych, lecz także na rezultatach badań międzynarodowych zrealizowanych z udziałem naszego kraju.

Jej głównymi odbiorcami mają być beneficjenci badań, którzy chcą korzystać z nich w sposób bardziej świadomy i krytyczny.

Pozycja ta może być też przydatna dla osób, które planują lub nadzorują realizację badań edukacyjnych. […]

Książka ta stanowi więc wprowadzenie do analiz statystycznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych. […]

Opis poszczególnych rozdziałów książki:

  1. Książka rozpoczyna się rozdziałem o pomiarze umiejętności i wiedzy uczniów. Opisane w nim kwestie mają charakter podstawowy, bowiem bez poprawnego i precyzyjnego pomiaru żadne badanie edukacyjne nie przyniesie spodziewanych korzyści. W rozdziale tym omówiono pojęcia i metody związane z klasyczną teorią testu – które można znaleźć w wielu pozycjach opublikowanych w Polsce – i z teorią odpowiedzi na zadanie testowe (IRT – Item Response Theory), która choć dominuje we współczesnych badaniach edukacyjnych, to nie doczekała się jeszcze w Polsce odpowiedniej publikacji. […]
  2. Kolejny rozdział porusza kwestie dotyczące reprezentatywności badań edukacyjnych oraz możliwości dociekania na ich podstawie zależności przyczynowo-skutkowych.
  3. Trzeci rozdział wprowadza metodę edukacyjnej wartości dodanej. Jest to metoda o tyle istotna, że stanowi według nas najlepszy sposób wykorzystania informacji płynącej z wyników polskich egzaminów zewnętrznych. Poświęcamy jej jednak stosunkowo niewiele miejsca, bowiem EWD doczekała się już wielu ogólnodostępnych publikacji opisujących dokładnie jej mechanizm i dających praktyczne przykłady zastosowań.
  4. Czwarty rozdział ma charakter krytycznego przeglądu wyników badań w Polsce. Należy podkreślić, że w przeglądzie tym interesują nas bardziej zagadnienia metodologiczne, a nie sam temat badań. […]
  5. Ostatni rozdział opisuje publicznie dostępne darmowe bazy, które zawierają dane o polskich uczniach. Omawiamy tu zarówno bazy danych z badań międzynarodowych, jak i zawierające wyniki egzaminów zewnętrznych, powstałe jako efekt prac realizowanych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Książkę zamyka słowniczek podstawowych pojęć, który może być przydatny przy zrozumieniu tekstu posługującego się terminami z tak wielu dyscyplin. Prosimy Czytelnika, aby sięgał do niego jak najczęściej, nie zniechęcając się obcością wielu terminów, które z pewnością wkrótce staną się łatwe i zrozumiałe.

Link do ksiązki

Podręcznik akademicki chemii organicznej z wolnym dostepem – Virtual Textbook of Organic Chemistry Środa, Paźdź 17 2012 

Cóż tu można więcej dodać?

Internetowy podręcznik chemii organicznej w języku angielskim na wysokim poziomie.

Problemy poruszone kompleksowo, na poziomie akademickim.

Wolny dostęp bez logowania.

link do podręcznika

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego Środa, Wrz 12 2012 

W ramach prac nad podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Dydaktyki Chemii opracowano podręcznik dotyczący kształcenia studentów na kierunkach chemicznych.

Opracowanie przeznaczone jest  dla doktorantów odbywających praktyki pedagogiczne, asystentów oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego.

Polecam:-)