Teraz każdy bez problemu może sprawdzić czy prawidłowo określił konfigurację podpowłokową elektronów w atomie każdego pierwiastka z układu okresowego. Można się w tym celu posłużyć darmowym programem eDistribution. Jest bardzo prosty w obsłudze – wystarczy w okienku wpisać liczbę atomową pierwiastka, którego konfigurację chcemy sprawdzić.

Ponadto program podaje również takie dane jak:

  • główna liczba kwantowa,
  • poboczna liczba kwantowa
  • magnetyczna liczba kwantowa
  • podpoziom o największej wartości energii,
  • stan skupienia,
  • typ substancji (metal, niemetal),
  • grupa w układzie okresowym
  • rodzina pierwiastków

Informacja ze strony developera:

The electronic configuration by Linus Pauling made easy!

With eDistribution you can easily get the electronic configuration of a certain element just by knowing its atomic number, isn’t that great? YES!

• Verify the electronic configuration of an element. 
• Access details about the element (e.g. quantic numbers, state of matter, group, family and more!) 
• Send the electronic configuration on a linear form via e-mail. 
• Historic of the latest 3 searched elements.

Link do strony z programem.