W dniu 26 stycznia 2013 roku  w budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie,  odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Chemii UMCS i Sekcję Dydaktyczną PTChem, którego celem było przedyskutowanie problemów związanych z realizacją od nowego roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu „Przyroda”.

Na stronie UMCS dostępne są materiały ze spotkania udostępnione przez prelegentów, z którymi warto się zaznajomić:

  • prezentacja „Przyroda w liceum – koncepcje i założenia” prof. dr hab. Ewy Bartnik – pdf
  • prezentacja „Przyroda – nowy przedmiot, nowy styl nauczania” mgr Urszuli Poziomek i mgr Marcina Chrzanowskiego – pdf
  • materiały będące rezultatem kursu doskonalącego realizowanego przez U. Poziomek we WCIES, 2011: konspekt 1konspekt 2