Z ukłonami dla wszystich, którzy wyszukują moją stronę po frazie „układ okresowy CKE” umieszczam poniżej  linka do

oficjalnych tablic maturalnych z chemii.