Nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie – materiały przygotowane przez WCIES Czwartek, Gru 13 2012 

W linkach poniżej wszyscy zainteresowani mogą znaleźć materiały powarsztatowe przygotowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) dotyczące nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą IBSE (Inquiry Based Science Education = Kształcenie przyrodnicze przez dociekanie naukowe).

Czym jest IBSE

Metoda 5 E

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Wskazówki dla nauczyciela, który chce stosować IBSE

Zbieżność cech ucznia i IBSE

Ocena i samoocena ucznia

Kucie a kształtowanie umiejętności

Uczenie przez pytanie

Krytyczne myślenie

Ćwiczenie na bazie eksperymentu Fredericka Griffitha

Teaching Science through Inquiry

Uniwersytet Jagielloński Zakład Dydaktyki Chemii – IBSE

Wiadomości vs. Umiejętności Niedziela, Gru 2 2012 

Plutarch pisał: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

 

Plutarch zmarł około 125 roku naszej ery, a więc prawie 1900 lat temu.

Wapno budowlane – zadanie z opisem Środa, List 7 2012 

Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany związków wapnia mających zastosowanie w budownictwie. Strzałka skierowana w górę oznacza, że energia musi być dostarczona, aby zaszła reakcja, natomiast strzałka skierowana w dół oznacza, że energia wydziela się w trakcie reakcji.

 

 

Reakcja

 

Przeanalizuj schemat, a następnie zaznacz w tabeli poniżej, której (lub których) reakcji ze schematu dotyczy opis.

 

Opis reakcji ze schematu Numer reakcji ze schematu
I. Reakcja zachodzi pod wpływem ogrzewania.  1  /   2  /   3
II. Jest to reakcja egzoenergetyczna.  1  /   2  /   3

 

Po pełen opis zadania, oraz odpowiedź, takie szczegóły jak: podstawa programowa i omówienie zadania zapraszam do Bazy Narzędzi Dydaktycznych IBE, skąd z resztą pochodzi przedstawiane zadanie.

 

Forum Rozwoju Charakterów i Postaw – VII Kongres Obywatelski Środa, Paźdź 24 2012 

10 listopada 2012
Politechnika Warszawska

Forum Rozwoju Charakterów i Postaw

W ramach VII Kongresu Obywatelskiego odbędzie się Forum Rozwoju Charakterów i Postaw. W rzędzie 10 stoisk w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej prezentowane będą wybrane postawy, zachowania czy umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju Polaków oraz sposoby ich kształtowania.

Polacy i Polska stoją obecnie przed najtrudniejszym wyzwaniem rozwojowym. Jeśli chcemy iść do przodu musimy dokonać zmiany kulturowo-mentalnej, poprawić nasz kapitał moralny i społeczny w sensie zdolności do zachowań etycznych, do realnego porozumiewania się i współpracy, do działania zbiorowego. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się nad tym, jakie kompetencje (postawy, nawyki, działania, wzorce myślenia i zachowania) potrzebne będą Polakom by móc sprostać tym wyzwaniom.

W ramach Forum Rozwoju Charakterów i Postaw prezentowane będą:

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
CZYTANIE ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ – Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”
OCEAN RZEŹBI CHARAKTER MŁODZIEŻY – Fundacja „Szkoła pod Żaglami”
WSPARCIE DLA NAJZDOLNIEJSZYCH – Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
CNOTY OSOBISTE I WSPÓŁODPOWIEDZIANOŚĆ ZA INNYCH – Związek Harcerstwa Polskiego
ROZMOWA RÓŻNYCH POKOLEŃ – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
RODZICE EDUKUJĄ SIEBIE I DZIECI – Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”
ROZWÓJ DUCHOWY – Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
EMPATIA W DZIAŁANIU – Grupa TROP
EDUKACJA EKOLOGICZNA – Zielony InstytutWięcej o Kongresie pisałem tutaj

„Próbny egzamin gimnazjalny” – W listopadzie Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów Poniedziałek, Paźdź 22 2012 

Zbliża się kolejna edycja badania Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów, czyli „próbnego egzaminu gimnazjalnego”

Informacje ze strony:

Dzięki zadaniom przygotowanym przez ekspertów CKE gimnazja będą mogły sprawdzić wiedzę trzecioklasistów. IBE przeprowadzi badanie wyników, dzięki któremu opracuje materiały edukacyjne i udostępni je nauczycielom, uczniom oraz rodzicom

Już po raz drugi gimnazja będą mogły zbadać poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów. Szkołom pomoże to w lepszym przygotowaniu trzecioklasistów do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, komisji okręgowych przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowali zadania, które pozwolą szkołom przeprowadzić diagnozę w warunkach zbliżonych do egzaminu gimnazjalnego.

Materiały do diagnozy, w tym nagrania w formacie mp3 zostaną zamieszczone w serwisach dedykowanych dyrektorom szkół, prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy zostaną poinformowani przez odpowiednią OKE o terminie, w którym będą mogli pobrać materiały.

Diagnozę trzecioklasistów gimnazja będą mogły przeprowadzić w dniach:
• 13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
• 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
• 15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych podobnie jak w poprzednim roku przeprowadzą w tym samym czasie Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów (nie będzie ona obejmowała języków obcych). Przeanalizują prace uczniów z losowo wybranych 80 szkół. Na tej podstawie opracują narzędzia dydaktyczne, które pomogą lepiej przygotować gimnazjalistów do egzaminu. Narzędzia te zostaną udostępnione nauczycielom, uczniom i rodzicom w Bazie Narzędzi Dydaktycznych IBE na stronie http://www.bnd.ibe.edu.pl. W niej znajdują się już zadania, które stworzono po Diagnozie Kompetencji Gimnazjalistów w 2011 r . Zobacz wyniki diagnozy z 2011 r.

Obrazek

W listopadzie Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów.

Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce Poniedziałek, Paźdź 22 2012 

Obrazek

Informacja ze strony:

O badaniu

Laboratorium myślenia sprawdza u absolwentów gimnazjów poziom posiadanych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu

Biologia, chemia, fizyka i geografia podobnie jak przedmioty humanistyczne kształtują postawy obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności rozumowania. Świadomy obywatel powinien umieć odróżnić, co jest opinią, a co faktem, na przykład w odbiorze reklam, odnieść zdobytą w trakcie nauki wiedzę do życia codziennego, czy poruszać się sprawnie natłoku informacji. Powinien także na podstawie ulotki dołączonej do leku ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do jego przyjęcia, albo umieć świadomie zadecydować w głosowaniu o budowie spalarni śmieci w swojej gminie, biorąc pod uwagę merytoryczne argumenty, a emocje.

Badanie Laboratorium myślenia obejmuje absolwentów gimnazjów – uczniów pod sam koniec obowiązkowego kształcenia ogólnego, dla części których będzie to ostatni kontakt z naukami przyrodniczymi.
 

Laboratorium myślenia sprawdza wiadomości i umiejętności na różnym poziomie trudności

Zmiany zachodzące w polskiej szkole nie omijają także przedmiotów przyrodniczych. Możemy zaobserwować odchodzenie od dominującego do tej pory encyklopedyzmu – ukierunkowania nauczania na przyswojenie przez uczniów dużego zakresu wiadomości. Coraz ważniejsze staje się kształtowanie umiejętności rozumowania. Z punktu widzenia przedmiotów przyrodniczych ważne są umiejętności rozumowania na różnych poziomach trudności: najprostsze, takie jak posługiwanie się pojęciami i opisywanie zjawisk, te na wyższym poziomie, jak wyjaśnianie zjawisk, aż po najtrudniejsze, jak analiza dostępnych informacji i wyciąganie wniosków.
 

Laboratorium myślenia to pomiar realizowany w szeroki zakresie, niespotykanym dotychczas w Polsce

Żmudna praca ekspertów zaangażowanych w przygotowanie Laboratorium myśleniazaowocowała stworzeniem banku zadań zamkniętych, diagnozujących poziom wiadomości oraz umiejętności rozumowania z zakresu podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na etapie kształcenia ogólnego. Do badania wykorzystano 208 zadań z najlepszymi parametrami statystycznymi, po 52 z każdego badanego przedmiotu. Dzięki wykorzystaniu tego typu zadań można było zwiększyć ich liczbę w badaniu, co pozwala szerzej sprawdzać kompetencje uczniów z danego przedmiotu. Wielką zaletą tych zadań jest szybka i jednoznaczna ocena prawidłowości rozwiązania. Większość zadań pozostaje tajnych przez cały okres badania, jednak co roku część jest odtajniana i można się z nimi zapoznać i wykorzystać jako środek dydaktyczny na zajęciach edukacyjnych. Umieszczane są na stronie instytutu www.bnd.ibe.edu.pl wraz z obszernymi komentarzami.

Więcej informacji:

Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce.

VII Kongres Obywatelski – „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski” Niedziela, Paźdź 21 2012 

10 listopada, gmach Politechniki Warszawskiej, wstęp wolny

Ze strony:

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 10 listopada 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.00-17.30 pod hasłem „POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO ROZWOJU POLAKÓW I POLSKI”.
Obserwując naszą rzeczywistość coraz bardziej uświadamiamy sobie znaczenie systemu wartości oraz postaw i osobowych kompetencji dla poprawy naszego funkcjonowania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
To w tej sferze leżą największe rezerwy rozwojowe Polski. Nie możemy ciągle konkurować niskimi kosztami pracy, podwykonawstwem, naśladownictwem, itd. Czas na zmianę, na inny model rozwoju. Model, który wymaga inwestycji nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale także w kulturowo-mentalną, która jest fundamentem naszych zachowań w biznesie, polityce, administracji, edukacji, kulturze czy w życiu wspólnot lokalnych. Czas, by refleksją nad tym, jak zapewnić konkurencyjność i trwały rozwój Polski objąć także etos i kulturę organizacyjną we wszystkich dziedzinach.
Czas, by refleksją nad tym, jak zapewnić konkurencyjność i trwały rozwój Polski objąć także etos i kulturę organizacyjną we wszystkich dziedzinach.

SESJE TEMETYCZNE
Innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Przyszłość polskiej edukacji – scenariusze rozwoju
Jaki etos w administracji – służba publiczna, menedżerski profesjonalizm
Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności
Społeczna odpowiedzialność uczelni – jak ją rozumieć, jak realizować?
Budowa wspólnot lokalnych – jakich kompetencji potrzebuje a jakich uczy?
Strategiczne projekty energetyczne – czy stać nas na dialog i porozumienie?

Link do strony

20121021-144319.jpg

What Must an Educated Person Know? Poniedziałek, Paźdź 1 2012 

Postanowiłem dziś zamieścić dłiższy fragment w języku angielskim, ponieważ wydał mi się naprawdę interesujący.

Fragment poniżej pochodzi ze strony.

Oryginalnie pytanie to znalazłem na portalu QUORA zadane przez użytkownika Josh Kaufman. Jest mnóstwo naprawdę ciekawych odpowiedzi użytkowników QUORA z całego świata na to pytanie. Naprawdę zachęcam do odwiedzenia portalu i przeczytania ich punktu widzenia na ten temat.

O samym portalu QUORA pisałem tutaj.

Warto się zastanowić czy rzeczywiście tego powinny uczyć szkoły/uniwersytety, a jeżeli tak, to czy faktycznie robią to?

“If you don’t have time to do it right, when will you have time to do it over?” – John Wooden, basketball coach
John Taylor Gatto, a renowned education historian and critic of modern industrial schooling, wrote an essay titled The Curriculum of Necessity or What Must an Educated Person Know? Here’s how the essay begins:

A few years back one of the schools at Harvard, perhaps the School of Government, issued some advice to its students on planning a career in the new international economy it believed was arriving. It warned sharply that academic classes and professional credentials would count for less and less when measured against real world training. Ten qualities were offered as essential to successfully adapting to the rapidly changing world of work. See how many of those you think are regularly taught in the schools of your city or state…

Here’s Harvard University’s list of skills that make an “educated person”:

 • The ability to define problems without a guide.
 • The ability to ask hard questions which challenge prevailing assumptions.
 • The ability to quickly assimilate needed data from masses of irrelevant information.
 • The ability to work in teams without guidance.
 • The ability to work absolutely alone.
 • The ability to persuade others that your course is the right one.
 • The ability to conceptualize and reorganize information into new patterns.
 • The ability to discuss ideas with an eye toward application.
 • The ability to think inductively, deductively and dialectically.
 • The ability to attack problems heuristically.
 • After listing these skills, Gatto continued:

  You might be able to come up with a better list than Harvard did without surrendering any of these fundamental ideas, and yet from where I sit, and I sat around schools for nearly 30 years, I don’t think we teach any of these things as a matter of school policy… None of the schools I ever worked for were able to provide any important parts of this vital curriculum for children. All the schools I worked for taught nonsense up front. And under the table, they taught young people how to be dumb, how to be slavish, how to be frightened, and how to be dependent.
  I found Harvard’s list fascinating. A while back, I drafted a list of this type my own post Do You Have These Core Human Skills?

  Here’s my own list of “Core Human Skills”:

  Information-Assimilation – how to find, consume, and comprehend information and identify what’s most important in the face of a problem or challenge.
  Writing – how to communicate thoughts and ideas in written form clearly and concisely.
  Speaking – how to communicate thoughts and ideas to others clearly, concisely, and with confidence.
  Mathematics – how to accurately use concepts from arithmetic, algebra, geometry, calculus, and statistics to analyze and solve common problems.
  Decision-Making – how to identify critical issues, prioritize, focus energy/effort, recognize fallacies, avoid common errors, and handle ambiguity.
  Rapport – how to interact with other people in a way that encourages them to like, trust, and respect you.
  Conflict-Resolution – how to anticipate potential sources of conflict and resolve disagreements when they occur.
  Scenario-Generation – how to create, clarify, evaluate, and communicate a possible future scenario that assists in decision-making, either for yourself or another person.
  Planning – how to identify the necessary next steps to achieve an objective, account for dependencies, and prepare for the unknown and inevitable change via the use of contingencies.
  Self-Awareness – how to accurately perceive and influence your own internal states and emotions, including effective management of limited energy, willpower, and focus.
  Interrelation – how to recognize, understand, and make use of key features of systems and relationships, including cause-and-effect, second and third-order effects, constraints, and feedback loops.
  Skill Acquisition – how to go about learning a desired skill in a way that results in competence by finding and utilizing available resources, deconstructing complex processes, and actively experimenting with potential approaches.
  A bit of research led me search for other lists of “what an educated person must know.” Oliver Demille’s A Thomas Jefferson Education included Harvard’s list, in addition to two others.

  Here’s Princeton University’s list of skills that make an “educated person”:

 • The ability to think, speak, and write clearly.
 • The ability to reason critically and systematically.
 • The ability to conceptualize and solve problems.
 • The ability to think independently.
 • The ability to take initiative and work independently.
 • The ability to work in cooperation with others and learn collaboratively.
 • The ability to judge what it means to understand something thoroughly.
 • The ability to distinguish the important from the trivial, the enduring from the ephemeral.
 • Familiarity with the different modes of thought (including quantitative, historical, scientific, and aesthetic.)
 • Depth of knowledge in a particular field.
 • The ability to see connections among disciplines, ideas and cultures.
 • The ability to pursue life long learning.
 • 20121001-130403.jpg

  Czego szkoła nie uczy o nauce, a czego uczyć powinna? Wtorek, Wrz 25 2012 

  Czego nadal uczy sie w szkole, mimo, że wiadomo, że nie do końca jest to zgodne z faktucznym stanem wiedzy?

  1. Że nauka składa się z faktów.
  2. Że zawsze można znaleźć (prawidłową) odpowiedź na postawione pytanie.
  3. Że nauczyciel ma zawsze rację.

  Wszystko, czego się uczniowie uczą na lekcjach w szkole, w przyszłości okaże się mniej lub bardziej prawdziwe lub fałszywe.

  Nauka (Science) jest metodą. Dotyczy ona ustanawiania teorii, na które możemy się zgodzić i z których możemy korzystać jednocześnie sprawdzając je i niejako poddając próbie do czasu, aż znajdziemy lepszą teorię. Lepszą, znaczy taką, która jest bardziej prawdziwa, lepiej opisuje stan rzeczywisty, jest bardziej użyteczna.

  Nauka dotyczy falsyfikowalności badania faktów – używa metod,mktóre mają podważać, a nie akceptować teorie.

  Nauka wyrosła ze sceptycyzmu, a nie wiary.

  Szkoły powinny więc zaprzestać uczenia faktów jako prawd absolutnych. Zbyt wielu nauczycieli zachowuje się jak kapłani, trzymający w rękach nie podręczniki, ale święte księgi. W tych książkach zapisane są jedynie fakty, na które się w jakiś sposób ostatecznie zgodziliśmy. Są to miejsca, z których startujemy, a nie na których kończymy.

  Powyższy tekst przygotowałem na podstawie odpowiedzi jednej z użytkowniczek QUORA (Keinosuke Johan Miyanaga) na pytanie: What are some ‚facts’ still being taught in school, that have been proven to be false?

  20120925-133634.jpg

  Chemia to nie tylko wiadomości – jak mierzyć umięjętności uczniów z chemii – przykłady z Bazy Narzędzi Dydaktycznych Niedziela, Wrz 23 2012 

  Strona, którą przedstawiam jest wyjątkowa w kilku aspektach.
  Dostępne są na niej narzędzia dydaktyczne w postaci zadań ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych, oraz historii, matematyki i języka polskiego. Autorzy strony nie ograniczyli się jednak do umieszczenia jedynie zadań – takich stron jest bardzo wiele w sieci.

  Na stronie znajduje się szczególna wyszukiwarka – można wyszukiwać zadania pod kątem ich przeznaczenia (na sprawdzian, na lekcię, jako prace domową), pod kątem celów kształcenia i treści nauczania, oraz pod kątem etapu edukacyjnego, który obejmuje zadanie.

  20120923-231758.jpg

  Co można szczególnego znaleźć w Bazie Narzędzi Dydaktycznych?

  1. Wszystkie zadania są ściśle zakotwiczone w nowej podstawie programowej, więc można je wykorzystywać swobodnie w trakcie zajęć.

  2. Każde zadanie opatrzone metryczką, w której zapisano prawidłowe rozwiązanie, oraz odwołania do celów kształcenia i treści nauczania nowej podstawy programowej.

  3. Zadania zostały opatrzone bogatym opisem, często pełnym ciekawostek, pozwalających na ich wykorzystanie w trakcie zajęć.

  4. Chyba najciekawszą i najważniejszą sprawą jest to, że większość zadań została zbadana w ogólnopolskich badanianiach na kilku tysiącach uczniów na lodowej próbie, lub w trakcie standaryzacji. Do części zadań zamieszczono wykresy dotyczące ich rozwiązywalności przez uczniów oraz pełne analizy. Z analiz tych można wnioskować wstępnie z czym polscy uczniowie mogą mieć problemy.

  5. Większość zadań jest naprawdę ciekawa i napisana w zupełnie inny sposób niż te, które można znaleźć w podręcznikach, czy zbiorach zadań.

  6. Zadania mają niezwykle różnorodną formę – pomimo tego, ze wszystkie zadania są zamknięte, ich autorzy nie ograniczyli się do formatu zadań wielokrotnego wyboru.

  7. Większość zadań mierzy umiejętności, a nie wiadomości, które zazwyczaj są sprawdzane w szkole i na egzaminie gimnazjalnym (co na szczęście się zmienia…)

  link do zadań z chemii

  20120923-231604.jpg