Literatura zalecana do metody projektu (online i papierowa) – wybór dla poszukujących Poniedziałek, List 5 2012 

Zapraszam wszystkich zagubionych do poczytania literatury.

 

via 3. Zalecana literatura metody projektu (online i papierowa) – Społeczny Internet w nauczaniu. Nauczanie i uczenie się w Web 2.0. Narzędzia online i mobilne urządzenia w szkole.

Dodatkowo naprawdę dużo można dowiedzieć się o metodzie projektu z książki dostępnej online bez logowania, opracowanej przez Zakład Dydaktyki Chemii UJ.

Niedziałki – czasopismo o tematyce chemicznej i dydaktycznej z ZDCh UJ Sobota, Wrz 15 2012 

Kwartalnik poświęcony dydaktyke chemii.

Na stronie czasopisma napisano:

Czasopismo Niedziałki, redagowane przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii, jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności chemii, a także dla uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami.
Celem czasopisma jest popularyzacja chemii i jej osiągnięć, informowanie i dyskusja o problemach dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, informowanie o działalności Zakładu Dydaktyki Chemii.

Autorami artykułów w Niedziałkach są przede wszystkim pracownicy naukowi i nauczyciele, ale również studenci oraz uczniowie.
W czasopiśmie zamieszczane są artykuły popularnonaukowe, poświęcone dydaktyce przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności dydaktyce chemii, historii chemii;
ponadto: aktualności z działalności Zakładu Dydaktyki Chemii – informacje o sesjach dydaktycznych dla nauczycieli, konkursach dla uczniów liceów ogólnokształcących, dniach otwartych Wydziału Chemii, studiach na Wydziale Chemii, również studiach podyplomowych.

link do strony:

Niedziałki

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów Piątek, Wrz 14 2012 

Książka, do której link znajduje się poniżej opracowana została w ramach projektu Establish.

Poświęcona jest kształtowaniu postaw i umiejętności badawczych uczniów, w tym metodzie projektów, która tak silnie podkreślona została przez nową podstawę programową.

Publikacja zawiera zarówno omówienie podstaw teoretycznych kształcenia przez dociekanie naukowe (IBSE, IBL), w tym metody projektów i metod oceny kompetencji badawczych uczniów, jak i szereg przykładów realizacji tych założeń opisanych przez czynnych nauczycieli.

Link do książki poniżej.

Obrazek

[Fragment listu, który dostałem od jednej z autorek książki]

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów.

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego Środa, Wrz 12 2012 

W ramach prac nad podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Dydaktyki Chemii opracowano podręcznik dotyczący kształcenia studentów na kierunkach chemicznych.

Opracowanie przeznaczone jest  dla doktorantów odbywających praktyki pedagogiczne, asystentów oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego.

Polecam:-)