W piątek 14 grudnia o godzinie 18.00 w auli Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy ul. Freta 16 odbędzie się spotkanie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh. Ramowy plan spotkania:

  • 18.00: Powitanie 18.05-18.40: Wykład prof. Iwona Wawer „Czy potrzebujemy suplementów diety?”
  • 18.40 – 18.50: Sprawozdanie z działalności Sekcji Dydaktycznej O. Warszawskiego PTCh w latach 2010-2012.
  • 18.50 – 19.00: Wybór Zarządu Sekcji Dydaktycznej O. Warszawskiego PTCh na lata 2013-2015
  • 19.00 – Dyskusja dotycząca potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru Okręgu Warszawskiego w zakresie chemii

Kto jest zaproszony:

  • Wszyscy członkowie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh
  • Wszyscy, którzy planują zostać członkami Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego PTCh
  • Wszyscy, dla których edukacja jest ważna

Potwierdzenie przybycia należy wysyłać do dnia 13 grudnia na adres e-mail: asipor@chem.uw.edu.pl

Wpis został przygotowany na podstawie listu od organizatora