Ani najlepszy program, ani doskonałe metody, ani długie doświadczenie
nie zapewni sukcesu – liczy się nauczyciel,
który jest budowniczym i rzeźbiarzem duszy młodego pokolenia – jest to trud chyba najcięższy z trudów życia.

Zygmunt Klemensiewicz